Kurikulum

UPSR 2010

BIL CALON
BIL YANG MENDAPAT
LULUS SEMUA MATA PELAJARAN
GAGAL  SEMUA MATA PELAJARAN
SEMUA
HADIR
5A
4A
3A
2A
1A
Bil
%
Bil
%
95
95
12
7
4
12
16
63
66.32
6
6.32
Pencapaian Matapelajaran
MATA PELAJARAN
CALON
BIL YANG MENDAPAT
LULUS
GAGAL
SEMUA
HADIR
A
B
C
Bil
%
D
E
Bil
%
BAHASA MELAYU
(Kefahaman)
95
95
33
16
35
84
88.4
6
5
11
11.6
BAHASA MELAYU
(Penulisan)
95
95
46
27
4
77
81.1
8
10
18
18.9
BAHASA INGGERIS
95
95
13
19
43
75
78.9
16
4
20
21.1
MATEMATIK
95
95
25
14
45
84
88.4
6
5
11
11.6
SAINS
95
95
23
24
30
77
81.1
13
5
18
18.9

MURID-MURID CEMERLANG 5A UPSR 2010

MURID-MURID CEMERLANG UPSR 2010